Select Menu

Partnereink és Támogatóink


tanfolyamok

oktatók

jogosítvány

gyakori kérdések

fotók

hírek

Videók

» » » A2-es kategória
«
Következő
Újabb bejegyzés
»
Előző
Régebbi bejegyzés

 


Milyen vezetõi engedéllyel vezethetõ? (A 2-es)


Az "A1"  alkorlátozott kategóriába tartozó jármûvek érvényesített vezetõi engedéllyel vezethetõk.

Még milyen jármû vezetésére jogosít? (A 2-es)

Olyan motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény-tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át.
Az "A2" korlátozott kategóriára érvényesített vezetõi engedéllyel vezethetõ még az "A1" alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követõen is, de legfeljebb az engedély kiállítását követõ tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármû és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erõvel vont jármû.

A tanfolyamra való felvétel feltételei (A 2-es)


Tanfolyamra az vehetõ fel, aki
- 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
- 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
- írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011.(XII.28) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
- 8 általános iskolai végzettség

A tanfolyam tantárgyai (A 2-es)


Alapismeretek 22 óra 
Közlekedési ismeretek
Jármûvezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

A jármûvezetés gyakorlata 16 óra 
Alapoktatás 6 óra
Fõoktatás
Városi vezetés 8 óra 
Országúti vezetés 2 óra 

Összesen 38 óra

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól, aki két évnél nem régebben szerzett - "A1" alkategórás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül "A1" alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.

Vizsgatárgyak (A 2-es)


Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga. (Nem kötelezettek elméleti vizsgára az, aki két éven belüli sikeres "A1" alkategóriá vizsgát tett.)
Gyakorlat: jármûkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Vizsgadíjak (A 2-es)


Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga
4.600 Ft

Jármûkezelési vizsga
4.700 Ft

Forgalmi vizsga
11.000 Ft

Összesen
20.300 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgárabocsátás feltételei (A 2-es)


Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.
- 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
a vizsga idõpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre elõírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
- az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
- a kötelezõ gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
- 18 éves
- a vizsga idõpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre elõírt többi feltételnek;
- a forgalmi vizsgához sikeres jármûkezelési vizsgát tett.

Kezdõ vezetõi engedély (A 2-es)


Az elsõként szerzett nemzetközi kategóriás vezetõi engedély a vizsga napjától számított két évig kezdõ vezetõi engedélynek minõsül.

A kezdõ vezetõi engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.
 

«
Következő
Újabb bejegyzés
»
Előző
Régebbi bejegyzés

Nincsenek megjegyzések