Select Menu

Partnereink és Támogatóink


tanfolyamok

oktatók

jogosítvány

gyakori kérdések

fotók

hírek

Videók

» » » A-kategória
«
Következő
Újabb bejegyzés
»
Előző
Régebbi bejegyzés

Az "A" kategória fogalma


Nemzetközi  A kategória teljesítmény korlátozás nélküli motorkerékpár vezetésére jogosít..

Milyen vezetõi engedéllyel vezethetõ? ("A")


Az "A" kategóriába tartozó jármûvek csak "A" kategóriára érvényesített vezetõi engedéllyel vezethetõk.

Még milyen jármû vezetésére jogosít? ("A")


Az "A" kategóriára érvényesített vezetõi engedéllyel vezethetõ még az "A1" és "A2" alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követõen is, de legfeljebb az engedély kiállítását követõ tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármû és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erõvel vont jármû.

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("A")


Tanfolyamra az vehetõ fel, aki
- "A1" alkategóriás vagy "A2"  kategória megszerzését követő két éven belül.
- Amennyiben betöltötte a 24. életévét és nem rendelkezik A1 vagy A2 kategóriára vonatkozó érvényes vezetői engedéllyel.
- 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
- írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011.(XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
- 8 általános iskolai végzettség

A tanfolyam tantárgyai ("A")


Alapismeretek 22 óra (csak ha nem rendelkezik "A1" alkategóriával vagy "A2l" kategóriával)
Közlekedési ismeretek
Jármûvezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

A jármûvezetés gyakorlata ...A1 vagy A2. nélkül:.................26 óra
..........két éven belül.............A1-gyel  16 óra , A2-vel:......  12  óra
..........két éven túl................ A1-gyel 10 óra,  A2-vel:.......   8 óra

Gyakorlati órákon kötelezően levezett összes km A1-el vagy A2-vel 150 km, A1 vagy A2 nélkül 390 km.

Vizsgatárgyak ("A")


Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.

Gyakorlat: jármûkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Vizsgadíjak ("A")


Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga
4.600 Ft

Jármûkezelési vizsga
4.700 Ft

Forgalmi vizsga
11.000 Ft

Összesen
20.300 Ft
Amennyiben rendelkezik két éven belül A1 vagy A2 alkategóriban sikeres elméleti vizsgát tett mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól.
A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.
Bövebben:

http://www.nkh.hu/Kepzes/kozerdek_info/tantervek/kozutijarm/Documents/A%20kat.pdf

A vizsgára bocsátás feltételei ("A")


Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
- betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
- a vizsga idõpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre elõírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
- az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott (amennyiben elméleti vizsgára kötelezett);
- 24. életév az "A" kategóriába tartozó, teljesítmény korlátozás nélküli motorkerékpár vezetésére. A vezetési jogosultság 21. életév betöltésétől bejegyezehető, ha a gépjárművezető legalább két éve rendelkezik "A2" alkategóriára vagy "A1" alkategóriára jogosító érvényes engedéllyel.

Kezdõ vezetõi engedély ("A")

Az elsõként szerzett nemzetközi kategóriás vezetõi engedély a vizsga napjától számított két évig kezdõ vezetõi engedélynek minõsül.

A kezdõ vezetõi engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

«
Következő
Újabb bejegyzés
»
Előző
Régebbi bejegyzés

Nincsenek megjegyzések