Select Menu

Partnereink és Támogatóink


tanfolyamok

oktatók

jogosítvány

gyakori kérdések

fotók

hírek

Videók

» » » AM-kategória
«
Következő
Újabb bejegyzés
»
Előző
Régebbi bejegyzés


Nemzetközi kategória. Olyan két-, három- vagy négykerekû jármû, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belsõ égésû motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményû egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

Milyen vezetõi engedéllyel vezethetõ? ("AM")

Az "M" kategóriába tartozó jármû vezethetõ "M" (moped) és "TR" (trolibusz) nemzeti kategóriára, továbbá bármely nemzetközi kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára érvényesített vezetõi engedéllyel. Nemzetközi kategóriára érvényesített vezetõi engedéllyel az "M" kategóriájú jármûre vonatkozó vezetési jogosultság az orvosi érvényesség lejártát követõen is, de legfeljebb az engedély kiállítását követõ tíz évig áll fenn.

Még milyen jármû vezetésére jogosít? ("AM")

Az "M" nemzeti kategóriára érvényesített vezetõi engedély legfeljebb az engedély kiállítását követõ tíz évig, a 16. életév betöltése után jogosít kerti traktor vezetésére és állati erõvel vont jármû hajtására is.

Bármely nemzeti kategória csak belföldön történõ jármûvezetésre jogosít.

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("AM")

Tanfolyamra az vehetõ fel, aki
- a 16. éves életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
- írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011.(XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
- írni, olvasni tud.

A tanfolyam tantárgyai ("AM")

Alapismeretek : 16 óra
Közlekedési ismeretek
A jármûvezetés elmélete

A jármûvezetés gyakorlata : 10 óra
Alapoktatás : 4 óra
Fõoktatás 6 óra
Összesen: 26 óra

Vizsgatárgyak ("AM")

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: jármûkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Vizsgadíjak ("AM")

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga
4.600 Ft

Jármûkezelési gyakorlati vizsga
3.600 Ft

Forgalmi gyakorlati vizsga
3.600 Ft

Összesen
11.800 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával

A vizsgára bocsátás feltételei ("AM")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
- 16 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
a vizsga idõpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre elõírt többi feltételnek.

Jármûkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
- az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
- a kötelezõ gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
- 16 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
a vizsga idõpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre elõírt többi feltételnek.

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
- sikeres jármûkezelési vizsgát tett;
- a kötelezõ gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
- 16 éves, és
a vizsga idõpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre elõírt többi feltételnek.

       

«
Következő
Újabb bejegyzés
»
Előző
Régebbi bejegyzés

Nincsenek megjegyzések